onsdag 7. april 2010

Tankar på ein flymaskin tur

Når me tek fly, er me då i himmelen?
Å kor er alle menneskene som er døde og er komme til himmelen?
Må ein sjølv vera død for å kunne sjå dei andre i himmelen?
Kor er alle englane med kvite fine vinger som bur i himmelen?
Kor er Gud og Jesus som står ved han side?
Kor er mine kjære?
Eg er jo i himmelen her i flyet, men alt eg ser er kvite skyer og høgst levande mennskjer rundt meg i flyet.
Kvifor veks med opp med at når noko dør so havne dei i himmelen?
Men kor er dei no når eg driv å vase rundt oppi himmelen?
For dette ER vel himmel eller?
Over skyene, er det ikkje der himmelen er?
Er da berre eg på flyet som lurer på detta?
Har ungen som istt bak meg å hylskrik sett ein person ute på skyene siden han skrik slik?
Kvifor er det so turbulent gjennom skyene?
Er da bakken i himmelen me tvingar oss igjennom med flyet?
Kva er himmel?
Og kor er dei me har vorte fortalt er i himmelen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar