fredag 19. juni 2009

Spennande!!

GRO-FUNNET I NORSKEHAVET:

Kan ha gjort største gassfunn på 12 år

STORFUNN: Funnet er gjort 150 kilometer nordvest for gassfunnet Victoria i det nordlige Norskehavet med riggen Leiv Eriksson (bildet). (Foto: Ocean Rig/Scanpix)

STORFUNN: Funnet er gjort 150 kilometer nordvest for gassfunnet Victoria i det nordlige Norskehavet med riggen Leiv Eriksson (bildet). Foto: Ocean Rig/Scanpix

Shells gassfunn på Gro-prospektet kan være det største gassfunnet siden 1997.

Annonse

Fakta om Gro:

Gro er lokalisert omlag 360 kilometer vest av Brønnøysund på 1400 meters vanndyp.

Brønnen ble boret mellom mars og juni 2009.

Undersøkelsesbrønn 6603/12-1, som ble boret av boreskipet «Leiv Eiriksson» ned til 3805 meter under havoverflaten, påviste gass i øvre kritt reservoarbergarter i Vøringbassenget.

StatoilHydro idag

Reuters

Aleksander Nordahl
Sindre Heyerdahl

Publisert: 19.06.09 09:34, Oppdatert: 19.06.09 10:30

Shells gassfunn på Gro-prospektet, der StatoilHydro (STL) deltar med 40 prosent, kan i beste fall være på størrelse med Kvitebjørn og Norne, og det største på norsk sokkel siden Ormen Lange i 1997.

Det er stor usikkerhet med hensyn til funnets størrelse. Foreløpige anslag er på mellom 10 og 100 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Brønnen er boret på 1376 meters vanndyp, det største vanndyp hvor det er gjort funn på norsk sokkel til nå.

Shell operatør

Shell er operatør i utvinningstillatelsen med en eierandel på 50 prosent, mens GDF Suez har 10 prosent. Funnet er 150 kilometer nordvest for gassfunnet ”Victoria” i det nordlige Norskehavet.

- På dette tidspunktet har vi bare en brønn og ett datapunkt å forholde oss til, og vi trenger mer informasjon før vi er i stand til å forstå størrelsen på funnet fullt ut, sier kommunikasjonssjef Terje M.Jonassen i Norske Shell i en pressemelding.

Jonassen opplyser at Shell ikke har planer for mer boring i år, men at målet er å komme raskt i gang med videre kartlegging.

- Vi i Statoil er selvsagt fornøyd med funnet, sier kommunikasjonsdirektør Geir Gjervan i Statoil til E24.

Priset inn

På Oslo Børs reagerer Statoil-aksjen med en marginal oppgang.

- I mine øyne har det meste av dette vært priset inn allerede. Jeg vil tro denne nyheten gir et kursutslag for Statoil på mellom 50 øre og en krone, sier en analytiker til E24.

Statoil-aksjen er opp 0,5 prosent til 133,8 kroner .

- Dette er absolutt stort funn, men det er ikke et kjempefunn. Det er dessuten for tidlig å konkludere med en brønn, her må det flere undersøkelser til, sier analytikeren videre.

Følg Statoil på E24 Børs!

Les mer: Rekorddypt gassfunn i Norskehavet

Stort spenn

Om det mest positive anslaget slår til tilsvarer dette 100 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, eller 629 million fat oljeekvivalenter.

- Ved 100 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter snakker vi om et funn på størrelse med Norne og Kvitebjørn. Men det er et stort spenn, kommer vi ned i ti snakker vi om et lite felt, sier Johannes Kjøde, direktør for utvinning og drift i Oljedirektoratet til Reuters.

Norne og Kvitebjørn ble påtruffet i henholdsvis 1992 og 1994 og var begge på drøyt 100 millioner kubikkmeter.

Større enn Goliat

Gro-funnet kan altså være det største siden Ormen Lange i 1997 der estimerte reserver er på 422 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

Det forrige store funnet på norsk sokkel, Goliat-funnet i Barentshavet, estimeres til i underkant av 40 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, ifølge Kjøde.

- Det kan ligge an til at det er større en Goliat. Spennet går ihvertfall mye høyere, sier Kjøde.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar